Pomagamy Pracodawcom uniknąć wystąpienia mobbingu i chronić się przed odpowiedzialnością prawną z nim związaną

Oferta


Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do przeciwdziałania mobbingowi. Jeśli więc przypadek mobbingu pracownika zaistnieje w organizacji, a pracodawca nie będzie mógł się wykazać działaniami zmierzającymi do tego, aby do mobbingu nie doszło, ani działaniami, które by go zwalczały, może ponieść odpowiedzialność prawną. Wspieramy Pracodawców w skutecznym przeciwdziałaniu mobbingowi poprzez zapewnienie narzędzi badawczych do skutecznego wykrywania praktyk mobbingowych, dyskryminacyjnych, jak również zapewniamy szkolenia i wsparcie przy wprowadzaniu polityki, procedur i działań komisji antymobbingowych i antydyskryminacyjnych.

Badania antymobbingowe

Upewnij się, czy w Twojej organizacji nie występują przejawy mobbingu i dyskryminacji

SZKOLENIA I WARSZTATY

Przeszkolimy Twoich pracowników, kadrę kierowniczą, a także członków Komisji

Polityka antymobbingowa

Przygotujemy politykę i procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne w Twojej organizacji

Doradztwo Prawne

Wsparcie dla Komisji Antymobbingowych

O Instytucie

Instytut Prewnecji Antymobbingowej to wielowymiarowy zespół praktyków, którzy zetknęli się osobiście z mobbingiem i znają jego przebieg oraz konsekwencje dla ofiar oraz Pracodawców.
Doświadczenie z pierwszej ręki

Członkowie zespołu Instytutu mają doświadczenie w praktyce sądowej w zakresie spraw o odszkodowanie z tytułu mobbingu w miejscu pracy, co odróżnia ich od szkoleniowców- teoretyków. W skład zespołu wchodzą eksperci z zakresu prawa pracy, psychologii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz menedżerowie doświadczeni w zarządzaniu zespołami w różnej wielkości organizacjach.

Klienci

Dołącz do grupy zadowolonych klientów, z którymi współpracują nasi eksperci

Publikacje

Artykuły naszych ekspertów na temat mobbingu i dyskryminacji. Zachęcamy do lektury.

Pozostań w kontakcie

Możesz przesłać do nas zapytanie za pomocą poniższego formularza